[5N4Đ] Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn bay Vietjet

Khởi hành : Thứ 2 hàng tuần

Hành trình : 5N4Đ

[5N4Đ] Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Trấn bay Qingdao Airline

Lịch trình: 5N4Đ

Khởi hành: 5:23; 6: 6,13,20,27

Phương tiện: Máy bay

[6N5Đ] Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn bay Qingdao Airline

Lịch trình: 6N5Đ

Khởi hành: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay

[5N4Đ] Tour Trung Quốc: Tháng 5 Vietjet Trương Gia Giới-PHCT

Lịch trình: 5N4Đ

Khởi hành: T5/2023

Phương tiện: Máy bay VietJet

Du lịch Trung Quốc 6N5Đ: HÀ NỘI – HÀ KHẨU – ĐẠI LÝ -SHANGRILA –LỆ GIANG

Lịch trình: 6N5Đ

Khởi hành: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay